Privacybeleid

HomePrivacybeleid

GDPR

Onze contactgegevens

Il Nido Nero hecht veel belang aan de privacy en (digitale) veiligheid van haar gasten. Dat geldt zeker voor persoonlijke gegevens en verbruiksgegevens tijdens een verblijf in onze shelters. Daarom beheren wij uw gegevens in overeenstemming met de relevante GDPR bepalingen. In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

Onze contactgegevens :

 • IL NIDO NERO SRL (dochtervennootschap van LINCK INVEST BV BTW BE0811701047)
 • Vocabollo Cecanibbi, Strada Torrevecchia
 • 06059 TODI
 • PERUGIA, UMBRIA
 • +0032 (0) 476 40 97 50
 • info@ilnidonero.it

 

 

Il Nido Nero

PRIVACY STATEMENT

IL NIDO NERO SRL dochtervennootschap van LINCK INVEST BV (hierna: ‘IL NIDO NERO’ genoemd), gevestigd in Vocabolo Case Ciottole 40/B, Fraz. Cecanibbi, 06059 TODI (Perugia, Umbria, Italia), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Kristof Ghyselinck is de Eindverantwoordelijke inzake Gegevensbescherming bij Il Nido Nero. Hij is te bereiken via info@ilnidonero.it

Persoons– en verbruikgegevens die wij verwerken
Il Nido Nero verwerkt uw persoons- en relevante verbruikgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Factuurgegevens (naam bedrijf, adres, BTW nummer)
 • Voor- en achternaam alsook geslacht
 • Verbruiksgegevens rond water, energie en afval. Deze gegevens worden geaggregeerd door Il Nido Nero verwerkt om het concept voortdurend te verbeteren en gasten over de ecologische impact van hun verblijf te informeren.
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens of voorkeuren die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en/of in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer verkregen via derde partijen (bv. online betalingen)
 • Gezondheid, zoals dieetwensen of rolstoelgebruik

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Indien u zelf gezondheidsgegevens aan ons afgeeft, zoals dieetwensen, allergieën of het gebruik van een rolstoel, zullen wij deze gegevens verwerken in uw reservering. Wij kunnen deze gegevens opslaan voor toekomstige reserveringen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ilnidonero.it dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons– en verbruiksgegevens verwerken
Il Nido Nero verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Geaggregeerde data rond verbruiksgegevens ter verbetering van het Il Nido Nero concept (water/energie/afval/etc. verbruik) en sensibilisering van haar gasten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, follow up mails, SMSen en/of reclame uitingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten alsook het optimaliseren van onze gastenbeleving
 • Il Nido Nero analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming
Il Nido Nero neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Il Nido Nero) tussen zit.

Hoe lang we gegevens bewaren
Il Nido Nero zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (marketing / website optimalisatie / concept verbetering / personalisatie en automatisering / etc.). Geaggregeerde data worden voor onderzoeksdoeleinden en statische doeleinden bewaard (onbeperkt in tijd).

Delen van persoonsgegevens met derden
Il Nido Nero deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (bv. online betaalsysteem). Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Il Nido Nero blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Il Nido Nero uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Il Nido Nero gebruikt essentiële, functionele, analytische, marketing en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Il Nido Nero gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht (niet limitatief):

Cookies: Sessie Cookies / Google Analytics / Google Tag Manager / Facebook Pixels / Google Cookies / Google Adwords Cookies / Hotjar Cookies / Livechat Cookies / Mailchimp Cookies /

Il Nido Nero

VERZOEK TOT INZAGE

Zo kan U de gegevens die bij ons bekend zijn opvragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit doet u door een mail te sturen naar info@ilnidonero.it

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en ID nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen zes weken, op uw verzoek.

Il Nido Nero